Dzięki mojej stronie skontaktowały się ze mną prawnuczka oraz wnuczka Stefanii Kubasik (jednej z sióstr Bronisława). Rodzina, o istnieniu której zupełnie nie wiedziałem! :-) Dzięki ich pomocy otrzymałem wiele nowych, cennych informacji o rodzinie Kubasików. Informacje te można nazwać “rewolucyjne”, gdyż odkrywają one wiele nowych, wcześniej nie znanych mi faktów o rodzeństwie Bronisława.

Potwierdzona została teoria o Maksymilianie Kubasiku, czwartym synu Walentego i Walentyny. Niestety, przy okazji okazało się również, że niektóre z wcześniej przedstawionych przeze mnie osób w Rodzinie, zostały przez mnie błędnie rozpoznane (i opisane w poście “Rodzina Kubasików”), w tym i sam Bronisław. Określenie tożsamości osób, których nigdy nie miało się okazji spotkać, tylko i wyłącznie na podstawie kilku starych zdjęć okazało się być niełatwym zadaniem, ale właśnie na tym polega szukanie i rozwiązywanie zagadek rodzinnego drzewa genealogicznego.

Dzięki wspomnianym nowym cennym źródłom postaram się jeszcze raz przedstawić rodzinę Kubasików. Mam nadzieję że tym razem zgodnie z prawdą. :-)

The photo of the Kubasik’s family
The photo of the Kubasik’s family
 

Zdjęcie rodziny Kubasików.


Walenty Kubasik
Walenty Kubasik
 


Walenty Kubasik – syn Wojciecha i Małgorzaty Kubasik (z d. Łebska/Łepska), urodzony dnia 29 sierpnia 1859 w miejscowości Ostrowo Mogileńskie (były powiat Inowrocław). Ożenił się z Walentyną Ołtarzewską. Na początku mieszkali w Witkowie, lecz po krótkim czasie, około roku 1903, przeprowadzili się z całą rodziną do Gniezna. Walenty z zawodu był piekarzem, a po przeprowadzce do Gniezna otworzył własną piekarnię, która znajdowała się na ul.3 Maja. Walenty zmarł 7 Sierpnia 1941 w Gnieźnie.

Walentyna Kubasik
Walentyna Kubasik
 


Walentyna Kubasik (z d. Ołtarzewska) – córka Jana i Elżbiety Ołtarzewskiej (z d. Sosnowska), urodziła się 11 Stycznia 1862 w miejscowości Borek Wilatkowo (były powiat Mogilno). Walentyna zmarła 27 Marca 1940 w Gnieźnie. Walentyna pochodziła ze szlacheckiego rodu Ołtarzewskich herbu Lis.

Leon Kubasik
Leon Kubasik
 


Leon Kubasik – najstarszy syn Walentego i Walentyny, urodził się 29 Lipca 1888 w Witkowie. Ochrzczony dnia 31 lipca tego samego roku, również w Witkowie. Rodzicami chrzestnymi Leona byli Jan Ołtarzewski i Helena Konieczyńska. Leon był kawalerem i mieszkał w Poznaniu, zmarł nagle dnia 25 Marca 1951 roku w Gnieźnie gdy przyjechał wraz z Jerzym na Wielkanoc w odwiedziny do Zofii i Marii. Pochowany jest w grobowcu rodzinnym Kubasików w Gnieźnie.

Maksymilian Kubasik
Maksymilian Kubasik
 


Maksymilian Kubasik – trzeci z synów Walentego i Walentyny, urodził się 21 Października 1896, prawdopodobnie już w Gnieźnie. Maksymilian nazywany był przez wszystkich “Maksem”. Ożenił się z Wiktorią Cierzniak. Zmarł 27 lipca 1983 w Poznaniu, pochowany jest na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Jerzy Kubasik
Jerzy Kubasik
 


Jerzy Kubasik – urodził się prawdopodobnie w Gnieźnie w roku 1899 . W okresie międzywojennym mieszkał w Poznaniu wraz z Leonem przy ul. Różanej. W czasie okupacji został wysiedlony do Starachowic, gdzie około roku 1942 ożenił się z Jadwigą Kołodziejczak. Niestety zarówno Jadwiga, jak ich dziecko wkrótce zmarli. Jerzy zmarł w…

Zofia Kubasik
Zofia Kubasik
 


Zofia Kubasik – najstarsza córka Walentego i Walentyny. Urodziła się 14 maja 1891 w Witkowie, gdzie również była ochrzczona 28 Maja tego samego roku. Rodzicami chrzestnymi Zofii byli Józef Zamiar i Agnieszka Hoheisel. Zofia była panną, całe swoje życie mieszkała w Gnieźnie, zwana była Zochą . Zmarła 3 Stycznia 1975 roku we Wronkach, w domu opieki, gdzie znalazła się ze względu na stan zdrowia, pochowana jest w grobowcu rodziny Kubasików w Gnieźnie.

Maria Kubasik
Maria Kubasik
 


Maria Kubasik – urodziła się 30 lipca 1892 w Witkowie, ochrzczona w Witkowie 14 Sierpnia tegoż samego roku. Jej rodzicami chrzestnymi byli Michał Goręski i Marianna Kubasik. Maria, podobnie jak Zofia, była panną. Obydwie mieszkały razem w Gnieźnie na ul. Chociszewskiego. Maria nazywana była potocznie “Marychą” lub “Marynią”. Zmarła 14 Lutego 1957, pochowana jest w grobowcu rodzinnym Kubasików w Gnieźnie.

Stefania Kubasik
Stefania Kubasik
 


Stefania Kubasik – urodziła się 22 grudnia 1893 w Witkowie, gdzie 1 stycznia 1894 została ochrzczona. Jej rodzicami chrzestnymi byli Jan Kubasik i Zofia Knast. Stefania wyszła za mąż za Zygmunta Kaczmarka – bankowca oraz Powstańca Wielkopolskiego. Razem mieszkali w Gnieźnie, mieli dwójkę dzieci. Stefania zmarła w roku 1980 we Wronkach, pochowana jest na Cmentarzu Komunalnym w Czarnkowie.

Marta Kubasik
Marta Kubasik
 


Marta Kubasik – urodziła się 17 Marca 1895 w Witkowie. Jej rodzicami chrzestnymi byli Antoni Ołtarzewski oraz Teresa Bączkowska. Podobnie jak jej dwie starsze siostry, Marta również była panną. Początkowo mieszkała w Gnieźnie lecz później, ze względu na uciążliwą astmę, przeprowadziła się do Jeleniej Góry, gdzie czuła się znakomicie, tam też zmarła. Przez jakiś czas pracowała jako księgowa w Fabryce Porcelany w Chodzieży.

Pelagia Kubasik
Pelagia Kubasik
 

Pelagia Kubasik – najmłodsze dziecko Walentyny i Walentego, urodzona 26 grudnia 1900, prawdopodobnie w Gnieźnie. Nazywana “Luchą” lub “Lusią”. Wyszła za mąż za Jana Skupina, z którym miała dwójkę dzieci. Mieszkała wraz z rodziną w Poznaniu. Zmarła 11 Lutego 1993, pochowana wraz z mężem na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.


Jak się okazało, Bronisława nie ma na zdjęciu rodzinnym. Prawdopodobnie w tym czasie służył on Cesarzowi Wilhelmowi II, odbywając swoją dwuletnią służbę w armii (1910-1912). Dlatego też podejrzewam, że przedstawione zdjęcie rodzinne może pochodzić właśnie z tych lat a nie, jak wcześniej przypuszczałem, z lat 1904 -1907.


Więcej szczegółów o rodzinie Kubasików w następnych postach…

Skomentuj

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.