Historia P.B.2


Szczecin z racji na swoje położenie geograficzne od dawien dawna uważany był za bardzo strategiczne miasto. Już od czasu najazdu Szwedów w XVII wieku miasto bardzo zyskało na sile i od tego czasu systematycznie rozwijało i rozbudowywało swoje umocnienia. Po zdobyciu miasta przez Prusaków w roku 1713 opracowano plany rozbudowy Szczecina i stworzenia nowoczesnej jak na ówczesne czasy twierdzy na terenie miasta. Budowa rozpoczęła się w 1724 i trwała kilkanaście lat, a zakończyła się w roku 1740, znacznie zmieniając średniowieczny charakter miasta na bardziej militarny. Od północy Szczecin ochraniały dwa połączone z miastem potężne pięcio narożne forty: Leopold (wcześniej nazywany Anhalt) oraz Wilhelm. Południowa strona miasta chroniona była przez fort Prusy (Preussen), który znajdował się po za granicami ówczesnego Szczecina w miejscu dawnego fortu wybudowanego przez Szwedów. Posiadał on sześć naroży oraz liczne lunety, raweliny oraz chodniki minerskie.


Historia utworzenia jednostki Pomorskich Pionierów (Saperów) bez wątpienia związana była z wojnami Napoleońskimi oraz nowymi wymogami wojennymi jakie przyniosła ta wojna. Wiele miast zamieniono w twierdze, budowano umocnienia polowe, forty, lunety, reduty, szańce. Był to okres w którym zwrócono uwagę na użyteczność wojsk inżynieryjnych. Kierując się tym nowym trendem Korpus Inżynieryjno – Pionierski (Ingenieur- und Pionierkorps) na podstawie A.K.O. (Naczelnej Rady Dowództwa) powołał dnia 27 Marca 1816 nowy oddział pionierski 2.Pionier Abteilung, w którego skład weszły następujące kompanie:

Pommersche Festung – Pionier – Kompagine, stanowiła ona 1 kompanię (Pontonier Kompagine – kompania pontonowa). Kompania ta została utworzona z brandenburskiej oraz śląskiej (Brandenburgisches und Schlesisies) kompanii pionierskich biorących udział w oblężeniu twierdzy szczecińskiej w roku 1814.

1.Feld – Pionier – Kompagine. Stworzyła ona 2 kompanie (Mineur-Korps – czyli Korpus Minerski). Ta kompania z kolei powstała w Marcu 1812 dla Yorkshire Korpusu w Grudziądzu (Yorksche Korps in Graudenz) jako 1.Prusssischen – Pionier – Kompagine.Obie te kompanie stworzyły wspólnie 2.Pionier Abteilung, lecz praktycznie rzecz biorąc dopiero w roku 1820 utworzyły one wspólnie oddział saperski, który na dobre osiadł w Szczecinie. Miejsce stacjonowania 2.Pionier Abteilung w pierwszych latach jego istnienia często się zmieniało: Szczecin, Stralsund, Saarlouis. Warto tutaj również wspomnieć że 2.Pionier Abteilung brał udział w finałowej kampanii Napoleońskiej a 1.Feld – Pionier – Kompagine w 1818 była częścią armii okupacyjnej na terenie Francji. Zdjęcie po lewej przedstawia pioniera pruskiego z lat 1814/1815.
Źródło: Knötel UniformenkundeOriginal Tafeln vom Verlag Max Babenzien, Rathenow ca. 1890


A.K.O. dnia 25 Lipca 1859 utworzyło w 2.Pionier Abteilung dodatkową 3 Kompanię (Pontonier, Sappeur, Mineur). Dwa lata później 1 Kwietnia 1861 utworzona została 4 kompania. Wówczas też doszło do reorganizacji całego batalionu, następstwem czego było stworzenie specjalizacji saperskich:
1 Kompania – Pontonier
2 i 3 Kompanie – Sappeur
4 – Kompania – Mineur
Po prawej stronie mamy saperów pruskich z 5.Pionier Abteilung z roku 1830.Źródło: Knötel Uniformenkunde Preussen Band II No. 50 Orginal Tafeln vom Verlag Max Babenzien, Rathenow ca. 1890


Oficjalna nazwa Pommersches Pionier Bataillon Nr.2 (Pomorski Batalion Pionierów Nr.2) została nadana i zatwierdzona przez A.K.O. dnia 2 Czerwca 1860. Od tego dnia aż do 1918 oddział ten funkcjonował właśnie pod tą nazwą, stając się batalionem pionierskim. Nazwa batalionu ”Pommersche” wzięła się zapewne od 1 kompanii batalionu Pommersche Festung – Pionier – Kompagine i w zamyśle kontynuowała oraz podtrzymywała tradycje pionierskie na terenie Pomorza Zachodniego. Pionierzy operowali tam gdzie wymagane były wszelkiego rodzaju prace fortyfikacyjne, pontonowe i minerskie czyli głownie w miastach-twierdzach: Kołobrzegu, Szczecinie, Świnoujściu, Stralsund oraz Grudziądzu.

Sztandar Pommersches Pionier Bataillon Nr.2


Naturalną rzeczą był udział Pommersche Pionier Bataillon Nr.2 we wszystkich wojnach prowadzonych przez Prusy w XIX wieku.

1864 – Wojna Prusko- Duńska
1866 – Wojna Austriacko – Pruska
1870/71 – Wojna Francusko – Pruska


Zwłaszcza w czasie wojnie Francusko-Pruskiej, Pommersches Pionier Bataillon Nr.2 wsławił się biorąc udział w kilku bardzo znaczących bitwach, głównie przy oblężeniach twierdz francuskich, takich jak: Metz, Thionville, Montmedy, Mezieres, Longwy oraz Belfort. Miał on również duży wkład w zdobycie Paryża.


Po wojnie Francusko-Pruskiej w roku 1873 podjęta została ostateczna decyzja o likwidacji twierdzy szczecińskiej i większym rozwoju miasta. Trzy forty tworzące twierdze Szczecin miały zostać rozebrane a materiały z nich pozyskane wykorzystane w budowie nowoczesnego miasta. W końcówce drugiej połowie XIX wieku miasto bardzo się rozwinęło również dzięki kolei i utworzeniu szlaku komunikacyjnego miedzy Szczecinem a Berlinem. W tym okresie w Szczecinie powstał kompleks nowoczesnych koszar dla wszystkich szczecińskich regimentów.

Minerzy  z Pom.Pionier. Bataillon Nr. 2
Minerzy z Pom.Pionier. Bataillon Nr. 2
 


Od 1820 do 1885 roku miejscem stacjonowania 2.Pionier Abteilung a później Pommersches Pionier Bataillon Nr.2 był Szczecin. Niestety nie jest jasne gdzie znajdowały się najwcześniejsze ich koszary, natomiast pewne jest że od roku 1869 koszary saperskie znajdowały się w Forcie Prusy (Preussen) gdzie saperzy prawdopodobnie ćwiczyli swój pionierski dryl.
Zdjęcie 4 kompanii minerskiej Pommersches Pionier Batl. Nr.2 w forcie Prusy z roku 1883.


1 Kwietnia roku 1886 Pomorscy Pionierzy zostali przeniesieni do Torunia a w ich miejsce do Szczecina trafił Westpreußisches Pionier Bataillon Nr.17. Po 14 latach spędzonych w Toruniu, Pionierzy Pomorscy powrócili do Szczecina w Październiku roku 1900 zajmując nowo wybudowane ok roku 1898 koszary przy ulicy Körnerstraße zajmowane przez P.B 17.

Koszary saperskie przy ulicy Körnerstraße


Plan Szczecina z roku 1898, na którym dokładnie widoczne są koszary przy KörnerstraßeNa przełomie lat 1900/1901 kilku jednorocznych ochotników z Pommersches Pionier Bataillon Nr.2 (1 Oficer i 14 saperów) wzięło udział w ekspedycji do Chin tworząc 1 kompanię Ostasiatische Pionier Bataillon. Była to Międzynarodowa ekspedycja do Tientsin.

Zapewne niewielu wie, ale pod koniec XIX wieku, w czasie kiedy Pomorski Batalion Pionierów Nr.2 stacjonował w Toruniu, wziął on udział w kilku dość znaczących i zarazem ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie dzisiejszych Prus. Były to wydarzenia w których to wojsko pomagało ludności cywilnej.
- Wysadzenie zatoru Lodowego na Drwęcy w 1888
- Wysadzanie lodu na rzekach w okolicy Słupska w 1891 oraz roku później w 1892 w Tucholi
- Pomoc przy powodzi mającej miejsce w Pile w roku 1893
- Gaszenie wielkiego pożaru który wybuchł w Malborku w roku 1899

Skomentuj

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.