Pomorski II Korpus Armii miał swój poligon bardzo blisko swojej siedziby głównej czyli Szczecina. Poligon (Truppenübungsplatz) ten znajdował się w Krzekowie (Kreckow) malej wsi leżącej na północ od Szczecina, dzisiaj Krzekowo jest jedna z dzielnic Szczecina. Poligon został założony w roku 1862 i od tego czasu służył najpierw Cesarskiej Armii a potem również Armii Reichswehry i Wehrmachtu jako miejsce ćwiczeń drylu i żołnierskiej musztry.



W latach 1900-1909 zaraz obok poligonu na Krzekowie powstało również lotnisko (Kreckower Feld). Interesującym wydarzeniem z historii poligonu jest fakt że prawdopodobnie w roku 1909 na tymże lotnisku “Bracia Wright” mieli swój pierwszy lot.



Poligon na Krzekowie (Truppenübungsplatz Kreckow) był miejscem gdzie żołnierze z Pomorza ćwiczyli swoje wyszkolenie, sprawność oraz umiejętności. Prusacy wybudowali tam 10 baraków oraz stajnie. Znajdowało się tam również stanowisko strzeleckie (stojąca strzelnica) na którym kamraci ćwiczyli celność swojego oka.



Zgodnie z książeczką strzelecką (Kleines Schieß-Buch) właśnie na poligonie w Krzekowie (Truppenübungsplatz Kreckow) w latach 1910-1912 Bronisław Kubasik, jako żołnierz służby zasadniczej 3 Kompanii 2 Pomorskiego Batalionu Saperów odbył swój trening strzelecki na stojącej strzelnicy. Sądzę ze Bronisław spędził kilka tygodni w Krzekowie gdzie został przeszkolony i wytrenowany na Pruskiego sapera. W dniach od 10 do 13 Września 1911 na poligonie w Krzekowie odbyły się “Wielkie Manewry” w których udział wzięli sam Cesarz Wilhelm II oraz Królowa Szwecji Wiktoria. Manewry te związane były z 34. Pułkiem Fizylierów (Strzelców), którego patronką była właśnie Królowa Szwecji Wiktoria. Zapewne Bronisław wraz ze swoją kompanią saperów brał udział w tym wydarzeniu.


W okresie Wielkiej Wojny 1914 – 1918 Armia Pruska wykorzystywała poligon w Krzekowie do treningu nowo sformowanych jednostek z okręgu Pomorza. Baraki znajdujące się w Krzekowie były teraz w użyciu przez wszystkie dni w roku. W barakach tych skoszarowanych było kilka rezerwowych regimentów oraz regimenty Landwery oraz Landszturmu.



13 Korporolshaft (Pluton), II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), oddziału rekrutów (Rekruten Depot), 34. Pułk Fizylierów (Strzelców) im. Królowej Szwecji Wiktorii (1 Pomorski) – Füsilier Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34, 3 Maj 1915



Prawdopodobnie Rezerwowy Pułk Piechoty Nr. 49, 16 Grudzień 1914



5 Korporolshaft (Pluton), II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), oddziału rekrutów (Rekruten Depot), Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34



7 Korporolshaft (Pluton), oddziału rekrutów (Rekruten Depot) 34. Pułku Fizylierów, 1 Wrzesień 1915.



2 Abteilung (oddział), 3 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (3.E.M.G.K), 3 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 23 Kwiecień 1917



5 Abteilung (oddział),3 Kompania, II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), Gernadier Regiment Nr. 2



2 Abteilung (oddział),2 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (2.E.M.G.K), 2 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps2 Ersatz, 15 Grudzień 1916



Niezidentyfikowany regiment podczas posiłku przed jednym z baraków. 8 Czerwiec 1914




Fizylier Reinhold Ritzkowski z 2 Kompanii, II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), 34 Pułku Fizylierów imienia Królowej Szwecji Wiktorii. 20 Październik 1915



Landwehr Übung Kreckow 1912,(Feldartillerie regiment nr. 38),9 Czerwiec 1912




Landwehr.Ubg. Kreckow – Stettin 1910 (Grenadier Regiment Nr. 2), 24 Czerwiec 1910



Landwehr.Ubg. Kreckow – Stettin 1910, Fus. Regt. 34, 20 Czerwiec 1910



Grenadierzy z szczecińskiego regimentu Grenadier Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommersches) Nr. 2 w Krzekowie. Widoczne są uniwersalne płaszcze M1915




Ogólny widok na Truppenübungsplatz Kreckow. Pocztówka wysłana w 1907



Landszturmista Józef Smoczyński z 4 Kompani, II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon) Regimentu Fizylierów Nr. 34



Nieokreślony regiment piechoty w Krzekowie, 21 Czerwiec 1916



2 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (2.E.M.G.K), 2 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 23 Listopad 1917, Krekow b/ Stettin, Baracke 22.



6 Abteilung (oddział), 2 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (2.E.M.G.K), 2 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 17 Listopad 1917



3 Abteilung (oddział), 3 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (3.E.M.G.K), 3 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 1 Styczeń 1918



4 Abteilung (oddział), 2 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (2.E.M.G.K), 3 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 29 Wrzesień 1917



Kurs Karabinów Maszynowych, Wrzesień 1918



Kurs Karabinów Maszynowych w Szczecinie



Kurs Karabinów Maszynowych w Krzekowie



Portret grenadiera z Grenadier Regiment König Friedrich Wilhelm IV. Nr. 2, około 1916



Czterech artylerzystów na dziedzińcu w Krzekowie, 30 Wrzesień 1914



8 Kompania, 42 Pułk Piechoty im. Księcia Moritza von Anhalt-Dessau ( 5 Pomorski ) podczas manewrów w Krzekowie.



Kirasjerzy w Krzekowie. ERSATZ PFERD DEPOT II ARMEE – KORPS. Co oznacza zapasowy oddział konny – II Korpusu Armijnego.



Grenadiera z 2 Pułku Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma IV w pełnym rynsztunku, 22 Luty 1916.



Trzech młodych żołnierzy z nieokreślonego regimentu w Krzekowie.



210 Rezerwowy Pułk Piechoty w Krzekowie



Regimentu Fizylierów Nr. 34
2 Kompania, II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), 2 Pułku Grenadierów, 25 Kwiecień 1917.



7 Korporolshaft (Pluton), Oddziału Rekrutów (Rekruten Depot), 34. Pułku Fizylierów, 22 Marzec 1915.



10 Korporolshaft (Pluton), Oddziału Rekrutów (Rekruten Depot), 34. Pułku Fizylierów, w tle pomnik Wilhelma I



Stettin-Kreckow, Baracken, 20 Września 1905.



Ogólny widok Krzekowa, 34. Pułk Fizylierów, rok 1915.



2 Korporolshaft (Pluton), II Batalionu Zastępczego, 34 Pułku Fizylierów, 12 Luty 1916.



Nieokreślony regiment przed barakami,9 Luty 1916.



Nieznany regiment na dziedzińcu koszar Krzekowskich



3 Ersatz Maschinengewehr Kompanie Regt. 42 (2.E.M.G.K Regt. 42), 3 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych z 42 Regimentu Piechoty, Stettin-Kreckow



5 Korporolshaft (Pluton), II Batalionu Zastępczego (II Ersatz Bataillon), 1 Kompania, 34 Pułku Fizylierów, 3 Wrzesień 1916



Dwóch żołnierzy z oddziału rekrutów (Rekruten Depot), Batalionu Zastępczego ( Ersatz Bataillon), Rezerwowego Pułku Piechoty Nr. 49,20 Listopad 1914



3 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (3.E.M.G.K), 3 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 5 Wrzesień 1917



2 Ersatz Maschinengewehr Kompanie (2.E.M.G.K), 2 Zastępcza Kompania karabinów Maszynowych, II Armeekorps, 11 Październik 1916



Manewry 34 Pułku Fizylierów, 26 Kwiecień 1916



9 Kompania, Grenadierów Szczecińskich w Krzekowie, 30 Listopad 1913



9 Kompania, Grenadier Reg. 2, Kreckow Juli 1913


Skomentuj

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.