W Sierpniu 1914 roku, dwa lata po ukończeniu swojej służby zasadniczej Bronisław został ponownie powołany do Armii Pruskiej. W pierwszych dniach po wybuchu I Wojny Światowej Armia Niemiecka zaczęła powoływać roczniki przeszkolone już i odesłane wcześniej do rezerwy. To spotkało również Bronisława który, już jako rezerwista został ponownie powołany i ponownie trafia do 2 Pomorskiego Batalionu Saperów (Pommersches Pionier Bataillon Nr.2) tym razem do 2 Rezerwowej Kompanii 2 Pomorskiego Batalionu Saperów (2.Reserve Kompanie/Pommersches Pionier Bataillon Nr.2). Druga rezerwowa kompania saperów 2 Pomorskiego Batalionu Pionierów wchodziła w skład 3 Rezerwowej Dywizji (3 Reserve Division).


Trzecia Rezerwowa Dywizja była rezerwową dywizją piechoty Cesarskiej Niemieckiej Armii w czasie I Wojny Światowej. Została ona sformowana w czasie mobilizacji w Sierpniu 1914 z rezerwowych oddziałów wywodzących się z regionu Pomorza czyli z II Korpusu Armii. Dywizja ta od początku wojny operowała na Froncie Wschodnim do wiosny 1917 kiedy to została przeniesiona na Front Zachodni gdzie walczyła aż do końcowych dni wojny. W 1914 roku 3 Rezerwowa Dywizja była częścią 8 Armii.


W Sierpniu 1914 w skład 3 Rezerwowej Dywizji wchodziły:

5.Rezerwowa Brygada Piechoty:

2 (Pomorski) Rezerwowy Pułk Piechoty
[Garnizon: Szczecin, Stralsund i Anklam]

9 (Pomorski) Rezerwowy Pułk Piechoty
[Garnizon: Świnoujście, Białogard oraz Stargard]

6.Rezerwowa Brygada Piechoty:

34 (Pomorski) Rezerwowy Pułk Piechoty
[Garnizon: Piła, Wałcz oraz Szczecinek]

49 (Pomorski) Rezerwowy Pułk Piechoty
[Garnizon: Gniezno, Inowrocław i Bydgoszcz]

jednostkami nieuzupełniający były:

5 Rezerwowy Pułk Dragonów

3 Rezerwowy Pułk Artylerii Polowej

2 Rezerwowa Kompania 2 Pomorskiego Batalionu Saperów
Bronisław był jednym z 264 saperów służących w tej kompanii
[Garnizon: Szczecin]

W 1914 roku w skład każdej dywizji wchodziły 4 Pułki Piechoty, jeden lub dwa Pułki Artylerii, oddział kawalerii – w tym przypadku był to Pułk Dragonów oraz jedna lub dwie kompanie Saperów. Podczas wojny skład 3 Rezerwowej Dywizji często zmieniał się, niektóre jednostki zostały zastąpione przez bardziej doświadczone. Jednakże 2 Rezerwowa Kompania 2 Pomorskiego Batalionu Saperów wraz z Bronisławem w swoich szeregach przez cały okres wojny była częścią 3 Rezerwowej Dywizji.

Więcej znajdziecie tutaj:

Szlak bojowy 3 rezerwowej DywizjiThe Soldbuch

(Strona1)
Nationale des BuchInhabers / Dane osobowe właściciela książeczki

1. Vor und Bronislaus / Imię Bronisław
Familiennamen Kubasik / Nazwisko Kubasik
geboren am 6.10.1889 / urodzony 6.10.1889
zu Witkowo / w Witkowie
Verwaltungsbezirk Witkowo / Okręg administracyjny Witkowo
Bundesstaat Prussia / Państwo(Region) Prusy

2. Der Eltern / Rodzice
a)Stand Bäckergeselle / Pozycja Czeladnik piekarski (Właściciel piekarni)
b)Vor und Walentin / Imię Walenty
c)Familiennamen Kubasik / Nazwisko Kubasik
d)Wohnort Gnesen / Miejsce zamieszkania Gniezno
e)Verwaltungsbezirk Gnesen / Okręg administracyjny Gniezno

3. Religion Kath / Religia Katolik

4. Stand oder Gewerbe Maurer / Stanowisko lub Profesja Murarz

5. Verheiratet seit 18.6.1915 / Żonaty od 18.6.1915
mit Weronika geb. Fischer z Weroniką z d. Fischer
der Ehefrau Wohnort Gnesen Miejsce zamieszkania żony Gniezno
Verwaltungsbezirk Dalkerstr. 22 (Gerberstr.7) / Okręg administracyjny Dalkowska 22
(Garbarska 7)
hat 1 2 Kinder / ma 1 (skreślone i poprawione) na 2 DzieciStrona w tym miejscu była kilka razy poprawiana, zostały tu zmienione niektóre informacje, kilka informacji zostało dopisanych. Zmieniony został adres zamieszkania Weroniki oraz liczba dzieci.(Strona2)
6. Tag des Eintritts is das in das stehende Heer: 1910 / Dzień wstąpienie do regularnej Armii: 1910
beim Pion.Batl.2 / przez Pion.Batl.2
der Wiedereintritts 4.8.14 / Ponownie powołany 4.8.14 (Bronisław został ponownie powołany do służby 4 Sierpnia 1914)

7. Ist Inhaber folgender Orden und Ehrenzeichchen: E.Kr.II Kl. (Eisernes Kreuz II Klasse) / Właściciel otrzymał ordery i dekoracje: Krzyż żelazny II klasy

8. Personal-Beschreibung des Inhabers: / Osobisty opis posiadacza:
Größe 1M. 73.5cm / Wzrost 1M. 73.5cm
Gestalt kräftig / Figura krzepki
Kinn gew / Podbródek gew (gewöhnlich – zwykły, normalny)
Nase gew / Nos gew (gewöhnlich – zwykły, normalny)
Mund gew / Usta gew (gewöhnlich – zwykłe, normalne)
Haar dunkelbld / Włosy ciemny blond
Bart Keine / Broda, Wąsy Nie dotyczy
Besondere Kennzeichen: Keine / Cechy wyróżniające: Nie dotyczy

Stiefel: Länge 31.5 Weite 4 / Buty marszowe: Długość 31.5 Szerokość 4
Ausgefertigt / Sporządzono
Supy am 11.5.15 / Supy w dniu11.5.15 (11 Maj 1915)


Location of the village Supy
Location of the village Supy
 


Według kroniki 3 Rezerwowej Dywizji w czasie od Lutego do Sierpnia 1915 roku dywizja ta była zaangażowana w walkach pozycyjnych miedzy Łomżą a Osowcem. Wieś Supy leży dokładnie pomiędzy Łomżą a Twierdzą Osowiec, według książeczki wojskowej została ona wystawiona 11 Maja 1915 we miejscowości Supy co wskazuje na dokładne położenie kompani saperskiej Bronisława.


(Strona3)
Inhaber hat zu empfangen: / Właściciel musi otrzymać
Feldbesoldung monatlich 15,90 M / Miesięczne wynagrodzenie 15,90 Marki
hat 7,10 M Putzzeuggeld erhalten / otrzymał 7,10 Marki na środki czyszczące

3 mal gegen Typhus u (und) / 3 razy przeciw Tyfusowi i
4.1.15 / 4 Stycznia 1915
12.1.15 / 12 Stycznia 1915
28.1.15 / 28 Stycznia 1915
2 mal gegen Cholera geimpft / 2 razy zaszczepiony przeciw Cholerze
18.12.14 / 18 Grudnia 1914
27.12.14 / 27 Grudnia 1914

Lilienthal,
Assist. Arzt. / Asystent lekarza

geimpft: / zaszczepiony:
8.6.15 Cholera / 8 Czerwca 1915 Cholera
14.9.15 Typhus / 14 Września 1915 Tyfus
7.10.15 Typhus / 7 Październik 1915 Tyfus
4.10.15 Cholera / 7 Październik 1915 Cholera

Am 13.2.16 gegen Cholera geimpft / W dniu 13 Lutego 1916 zaszczepiony przeciw Cholerze
13/2/16 / 13 Lutego 1916
7.10
…lff…
/ (Niezidentyfikowana sygnatura – nie do odczytania)
Assist. Arzt. div 7/10 / Asystent lekarza dywizji 7 Październik
Typhusimpfung am 16.6.17 / Zaszczepiony na Tyfus dnia 16 Czerwca 1917(Strona4)
Ist gelöhnt bis Ende September 18. verpflegt bis einschl. (einschließlich) 22/9 18. /
Jest opłacone (rozliczone) aż końca Września 1918 wyżywienie, wliczając 22 Września 1918.
Hüter/Feldw / Hüter/SierżantZbliżenie na 4 stronę książeczki wojskowej “Soldbuch” Bronisława gdzie bardzo dokładnie widoczny jest stempel jego jednostki.


(Strona9)
War beurlaubt / Był na urlopie
von 26.6.–9.7.16. / od 26 Czerwca do 9 Lipca 1916

Gasmaske Größe 2 / Maska przeciwgazowa w rozmiarze 2
16/12.16 Höpfner / 16 Grudnia 1916 Höpfner (nazwisko)
San. Vizefeldw. (Sanitäts Vizefeldwebel) / Sanitarny Sierżant Sztabowy

Heimaturlaub vom / Urlop rodzinny od
16.5.–12.6.17 16 Maja do 12 Czerwca 1917

Beurlaubt vom Res.-Laz. 1 / Urlopowany przez Rezerwowy Lazaret Nr. 1
in Hannover / w Hanowerze
vom 7/11 bis 20/11 18 / od 7 Listopada do 20 Listopada 1918
mit Gebührnissen u (und) Freifahrscheinen versehen / Otrzymał wszystkie należności oraz bezpłatne bilety
Grund Erholungsurlaub / Powód: urlop – zdrowotnyStrony niezapisane w książeczce były pomijane.

Informacje podane stronach 4 i 9 nawiązywały do pobytu Bronisława w szpitalu w roku 1918. Więcej o czym można się dowiedzieć w kolejnym poście.


(Strona10,11)(Strona14,15)(Strona18,19)(Strona20,21)(Strona22 i 23) kupony Bronislawa


Jeden komentarz do “…1914-1918…”

 1. egbert says:

  War beurlaubt
  vpm 26.6. – 9.7.1916
  Gasmaske Größe 2
  xxxxxxx
  Heimaturlaub vom
  16.5.-12.6.1917
  Beurlaubt von Res-Laz(arett) I
  in Hannover
  vom 7/11. bis 20/11. 1918
  mit Gebührnissen und Freifahrtschein versehen
  Grund Erholungsurlaub

Skomentuj

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.