Skórzany hełm typu “Pickelhaube” M1895.


Bardzo charakterystyczna częścią niemieckiego umundurowana był skórzany hełm z czubem, znany jako “Pickelhauba”. Wprowadzony po raz pierwszy w roku 1842, był on wykorzystywany w armiach niemieckich (Prusy, Bawaria, Saksonia, Wirtenbergia, Badenia it.) przez prawie 80 lat. W tym czasie powstało wiele różnych modeli hełmów z czubem: M1860, M1867, M1871, M1891, M1895 oraz M1915.

Przed wybuchem I Wojny Światowej Pickelhauby model 1895 były głównym nakryciem głów Niemieckiej Armii. Powstało kilka odmian tego modelu, różniących się detalami w zależności od docelowego użytkownika (hełmy oficerskie, prywatne, hełmy saperskie), jednak konstrukcja bazowa zazwyczaj wyglądała tak samo.

The side profile of the Pickelhaube model 1895
The side profile of the Pickelhaube model 1895
 
Prussian helmet model 1895
Prussian helmet model 1895
 
Pickelhaube model 1895
Pickelhaube model 1895
 Każde królestwo wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego posiadało swoje własne godło, które było widoczne na hełmie. Również wiele regimentów miało swoje własne specyficzne herby, przypisane tylko i wyłącznie jednemu regimentowi. W czasie wojny, w związku z problemami materiałowymi, Niemcy wprowadziły tak zwane hełmy zastępcze (Ersatz Pickelhauba). Były to hełmy wytwarzane m. in. z filcu, korku, metalu i masy papierowej.

The side view of the Reich Cocarde
The side view of the Reich Cocarde
 
A rear view of the Pickelhaube model 1895
A rear view of the Pickelhaube model 1895
 
Pickelhaube
Pickelhaube
 Herb na przodzie hełmu przedstawia orła pruskiego, czyli standardowego orła większości oddziałów liniowych pruskiej piechoty.

The liner of the Prussian Pickelhaube model 1895
The liner of the Prussian Pickelhaube model 1895
 
Stamp of B.A.VII ( VII Armee Korps)
Stamp of B.A.VII ( VII Armee Korps)
 Wyściółka hełmu jet typowa dla modeli M1895. Na jej wewnętrznej stronie widoczne są stemple urzędu przydziału VII Korpus Armii – B.A.VII (Bekleidungsamt VII) oraz data 1915.


Stamp of LIR 55 IIB - II Bataillon Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.55
Stamp of LIR 55 IIB – II Bataillon Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.55
 
Stamp of J.R.56 04 for Infanterie-Regiment Vogel von Falkenstein (7. Westfälisches) Nr.56 and year 1904
Stamp of J.R.56 04 for Infanterie-Regiment Vogel von Falkenstein (7. Westfälisches) Nr.56 and year 1904
 


Na czaszy hełmu widnieje również sygnatura J.R.56 04, oznaczająca 56. Pułk Piechoty im. Vogel’a von Falkenstein (7. Westflski), który stacjonował w Wesel i Kleve oraz stempel 04 oznaczający rok 1904. Widoczne są tam również stemple producenta, lecz są one niewyraźne i trudne do odczytania.


Tylny daszek hełmu posiada stempel LIR 55 IIB, oznaczający II Batalion 55. Pułku Piechoty Landwehry (również stacjonującego w Wesel i Kleve).
W czasie wojny hełm ten prawdopodobnie trafił po przydzieleniu do 56. Pułku Piechoty do magazynów (być może został zastąpiony hełmem stalowym?), skąd został ponownie wydany do użytku, tym razem 55. Pułkowi Piechoty Landwehry, stacjonującemu również w Wesel i Kleve.

Pickelhauba posiada oryginalne kokardy landowe Cesarstwa Niemieckiego oraz Prus oraz pasek pod brodę.

Skomentuj

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.